ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูล
 ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รวมกฏหมาย อปท.
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 60
เมื่อวาน 139
ทั้งหมด 29,477
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 85
เมื่อวาน 163
ทั้งหมด 34,936
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง ประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินแหละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 
 ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศการเตรียมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง
   
ชาวหนองเต็ง แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     นายประสพ บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง พร้อมด้วยนายตรี นเรศรัมย์ชายที่ปรากฏภาพถอดเสื้อนั่งรับเสด็จริมหนองน้ำกุดใหญ่ พกนิกรชาวตำบลหนองเต็ง นักเรียนในพื้นที่ตำบลหนองเต็ง อำกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ และชาวบ้านส่วนหนึ่งตำบลสวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ รวมกว่า 500 คน ทำกิจกรรมรวมพลังแห่...
การปลูกต้นดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง
วันที่ 13 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลหนองเต็ง โดย นายประสพ  บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง และว่าที่ พ.ต.พูนศักดิ์  โชติกัมพลพงศ์ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองเต็ง  นักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินท...
Page 1 |  2 | 
 ข่าวประกวดราคา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าภายในสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองเต็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการเบื้องต้น(ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯหลักสูตร24 ชั่วโมง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลหนองเต็ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายสุรเชษฐ์ สำราญใจ)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการเบื้องต้น(ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯหลักสูตร24 ชั่วโมง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลหนองเต็ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายสมพร นิลภูมิ)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการเบื้องต้น(ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯหลักสูตร24 ชั่วโมง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลหนองเต็ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายวัน คำปลิว)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการเบื้องต้น(ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯหลักสูตร24 ชั่วโมง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลหนองเต็ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายต่อศักดิ์ เชิดสุข)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการเบื้องต้น(ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯหลักสูตร24 ชั่วโมง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลหนองเต็ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายชุติพงศ์ หวังอยู่)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการเบื้องต้น(ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯหลักสูตร24 ชั่วโมง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลหนองเต็ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายทองดี บุญลี)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการเบื้องต้น(ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯหลักสูตร24 ชั่วโมง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลหนองเต็ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายจวย โนดประโคน)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการเบื้องต้น(ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯหลักสูตร24 ชั่วโมง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลหนองเต็ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายธีระบุลย์ หลงสกุล)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาเคมีถังดับเพลิง สารเคมี สารอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 | 
 หนังสือราชการ สก.
โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2560

ขอความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2560)

 ลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เทศบาลตำบลหนองเต็ง
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
โทรศัพท์ : 044-666-466

 
เว็บสำเร็จรูป
×