ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูล
 ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รวมกฏหมาย อปท.
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 107
เมื่อวาน 103
ทั้งหมด 16,546
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 132
เมื่อวาน 103
ทั้งหมด 20,364
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่าง สีบัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 #บัตรสีม่วง สำหรับเลือกนายกเทศมนตรี กา X ได้หนึ่งหมายเลข เท่านั้น หรือ กา X ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด . #บัตรสีชมพู สำหรับเลือกสมาชิกสภาเทศบาล กา X ได้ไม่เกิน 6 หมายเลข หรือ กา X ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด . ขอเชิญชวนชาวตำบลหนองเต็งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเต็งและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็งวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

เชิญชวนชาวตำบลหนองเต็ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเราชนะ

Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 
 ภาพกิจกรรม
การเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 (ช่วงเช้า) นำโดยประธานสภาเทศบาล ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหารเทศบาล ฯ พนักงานเทศบาล ฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมการเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณเสาธงสนามหญ้าเทศบาลตำบลหนองเต็ง เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเ...
การปลูกต้นดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง
วันที่ 13 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลหนองเต็ง โดย นายประสพ  บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง และว่าที่ พ.ต.พูนศักดิ์  โชติกัมพลพงศ์ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองเต็ง  นักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินท...
ชาวหนองเต็ง แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     นายประสพ บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง พร้อมด้วยนายตรี นเรศรัมย์ชายที่ปรากฏภาพถอดเสื้อนั่งรับเสด็จริมหนองน้ำกุดใหญ่ พกนิกรชาวตำบลหนองเต็ง นักเรียนในพื้นที่ตำบลหนองเต็ง อำกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ และชาวบ้านส่วนหนึ่งตำบลสวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ รวมกว่า 500 คน ทำกิจกรรมรวมพลังแห่...
Page 1 |  2 | 
 ข่าวประกวดราคา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการเบื้องต้นกู้ชีพ ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564 (นายจวย โนดประโคน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการเบื้องต้นกู้ชีพ ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564 (นายชุติพงศ์ หวังอยู่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการเบื้องต้นกู้ชีพ ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564 (นายทองดี บุญลี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการเบื้องต้นกู้ชีพ ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564 (นายธีระบุลย์ หลงสกุล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการเบื้องต้นกู้ชีพ ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564 (นายต่อศักดิ์ เชิดสุข)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการเบื้องต้นกู้ชีพ ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564 (นายวัน คำปลิว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการเบื้องต้นกู้ชีพ ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564 (นายสมพร นิลภูมิ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการเบื้องต้นกู้ชีพ ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564 (นายสุรเชษฐ์ สำราญใจ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic concrete รหัสดทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.44-10 สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 - บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 
 หนังสือราชการ สก.
โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2560

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2560)

ขอความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"

 ลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เทศบาลตำบลหนองเต็ง
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
โทรศัพท์ : 044-666-466

 
เว็บสำเร็จรูป
×