ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูล
 ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รวมกฏหมาย อปท.
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 78
เมื่อวาน 236
ทั้งหมด 46,680
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 78
เมื่อวาน 249
ทั้งหมด 55,310
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกทางสาธารณะ หรือผ่านช่องทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์นี้/ทักข้อความผ่าน facebook เทศบาลตำบลหนองเต็ง

ประชาสัมพันธ์จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 51/2564 เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุม (บ้านละลูนหมู่ที่ 3 ตำบลหนองเต็ง)

Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 
 ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอกระสัง นายประสพ บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเปิดหมู่บ้านละลูน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 51/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 ทั้งนี้นายอำเภอยังกล่าวขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงาน รวมทั้งผู้นำชุมชน อสม. ชาวบ้านละลูนที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ 🙏🙏👏👏 #หนองเต็งสู้ๆ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอกระสัง และนางเยาวพรรณ พณะชัย นายกกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง นายประสพ บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเปิดหมู่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 37/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้นายอำเภอยังกล่าวขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงาน รวมทั้งผู้นำชุมชน อสม. ชาวบ้านหนองขามที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ 🙏🙏👏👏 #หนองเต็งสู้ๆ

Page 1 |  2 |  3 |  4 | 
 ข่าวประกวดราคา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ารับการกักกันตัวยังสถานที่ที่รัฐกำหนด (รอบที่หกเพิ่มเติม) ในการควบคุมป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่กักกันตัวตาม (LQ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินการเผาขยะติดเชื้อที่เกิดจากในสถานที่กักกันตัว (LQ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาภายในอาคารและบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเต็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลหนองเต็ง ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.44-12 สายบ้านชำแระ-บ้านตะครอง เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้(ป้องกัน การ์ดอย่าตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรัษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8475 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน จำนวน 18 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 4330 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 | 
 หนังสือราชการ สก.
โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2560

ขอความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2560)

 ลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เทศบาลตำบลหนองเต็ง
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
โทรศัพท์ : 044-666-466

 
เว็บสำเร็จรูป
×