ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูล
 ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รวมกฏหมาย อปท.
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 47
เมื่อวาน 187
ทั้งหมด 35,176
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 47
เมื่อวาน 193
ทั้งหมด 41,541
 ข่าวประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 
 ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเต็ง ร่วมคัดกรองผู้โดยสารก่อนขึ้น - ลง ขบวนรถไฟ ณ สถานีรถไฟหนองเต็ง
  
ภาพบรรยากาศการเตรียมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง
   
ชาวหนองเต็ง แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     นายประสพ บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง พร้อมด้วยนายตรี นเรศรัมย์ชายที่ปรากฏภาพถอดเสื้อนั่งรับเสด็จริมหนองน้ำกุดใหญ่ พกนิกรชาวตำบลหนองเต็ง นักเรียนในพื้นที่ตำบลหนองเต็ง อำกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ และชาวบ้านส่วนหนึ่งตำบลสวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ รวมกว่า 500 คน ทำกิจกรรมรวมพลังแห่...
Page 1 |  2 | 
 ข่าวประกวดราคา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหว้าใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก(ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ย) บ้านชำแระ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก(ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ย) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับผู้เข้ารับการกักกันตัวยังสถานที่ที่รัฐกำหนด (LQ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำฉากกั้นสารคัดหลั่ง ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานที่กักกันตัวตาม (LQ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้นั่งทำงาน ตู้เก็บเอกสาร ตู้เลื่อนบานกระจก ตู้เลื่อนบานทึบ และโต๊ะทำงาน กองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเต็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานและโต๊ะสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองสวัสดิการสังคม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล(สถานที่กักตัวโควิด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามหลักการ 3 Rs ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 | 
 หนังสือราชการ สก.
โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2560

ขอความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2560)

 ลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เทศบาลตำบลหนองเต็ง
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
โทรศัพท์ : 044-666-466

 
เว็บสำเร็จรูป
×