ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูล
 ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รวมกฏหมาย อปท.
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 117
เมื่อวาน 293
ทั้งหมด 66,022
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 138
เมื่อวาน 314
ทั้งหมด 77,664
สิ่งแวดล้อม Environment

ฐานเรียนรู้ที่ 1   ศูนย์เรียนรู้โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย จังหวัดบุรีรัมย์
ฐานเรียนรู้ที่ 2   การอนุรักษ์ป่าชุมชน (ป่าชุมชนบ้านจาน) หมู่ที่ 6 บ้านจาน
ฐานเรียนรู้ที่ 3   ธนาคารขยะรีไซเคิล หมู่ที่ 5 บ้านหว้าเหนือ
ฐานเรียนรู้ที่ 4   กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะ หมู่ที่ 15 บ้านตะครอง
ฐานเรียนรู้ที่ 5   กลุ่มทอผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ หมู่ที่ 17 บ้านหนองเต็งใหญ่
ฐานเรียนรู้ที่ 6   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 บ้านโคกขมิ้น
ฐานเรียนรู้ที่ 7   ศูนย์เรียนรู้ลดภาวะโลกร้อนของชุมชน โรงเรียนบ้านจาน หมู่ที่ 6 บ้านจาน
ฐานเรียนรู้ที่ 8   ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ หมู่ที่ 14 บ้านหนองขาม
ฐานเรียนรู้ที่ 9   ลานวัฒนธรรมชน 3 เผ่า
ฐานเรียนรู้ที่ 10 พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเชย วัดคุรุราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 17 บ้านหนองเต็งใหญ่

เทศบาลตำบลหนองเต็ง
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
โทรศัพท์ : 044-666-466

 
เว็บสำเร็จรูป
×