ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูล
 ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รวมกฏหมาย อปท.
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 5
เมื่อวาน 76
ทั้งหมด 30,656
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 5
เมื่อวาน 142
ทั้งหมด 43,942
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตัังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 -ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รายงานสถานะทางการเงินเทศบาลตำบลหนองเต็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานแสดงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลหนองเต็ง
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
โทรศัพท์ : 044-666-466

 
เว็บสำเร็จรูป
×