ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูล
 ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รวมกฏหมาย อปท.
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 118
เมื่อวาน 293
ทั้งหมด 66,023
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 139
เมื่อวาน 314
ทั้งหมด 77,665
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง รายงานการเงินมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง รายงานผลงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง รายงานผลงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลหนองเต็ง
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
โทรศัพท์ : 044-666-466

 
เว็บสำเร็จรูป
×