ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูล
 ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รวมกฏหมาย อปท.
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 63
เมื่อวาน 171
ทั้งหมด 62,383
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 63
เมื่อวาน 173
ทั้งหมด 82,335
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานสถานะทางการเงินเทศบาลตำบลหนองเต็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

เรื่อง ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานแสดงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลหนองเต็ง
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
โทรศัพท์ : 044-666-466

 
เว็บสำเร็จรูป
×