ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูล
 ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รวมกฏหมาย อปท.
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 120
เมื่อวาน 293
ทั้งหมด 66,025
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 141
เมื่อวาน 314
ทั้งหมด 77,667

 คำสั่ง/ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเต็ง ที่ 876/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ราชการภายในหน่วยตรวจสอบภายใน

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองเต็ง

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ครั้งที่ 1)

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเต็ง ที่ 93/2564 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการ ผู้อำนวยการกองร

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเต็ง ที่ 92/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่าย

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเต็ง ที่ 91/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเต็ง ที่ 90/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับที่ 6

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับที่ 4

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับที่ 3

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับที่ 2

เทศบาลตำบลหนองเต็ง
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
โทรศัพท์ : 044-666-466

 
เว็บสำเร็จรูป
×