ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูล
 ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รวมกฏหมาย อปท.
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 182
เมื่อวาน 164
ทั้งหมด 57,382
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 190
เมื่อวาน 210
ทั้งหมด 76,854
1. ประกาศกำหนดนโยบาย


3. ผังผู้รับผิดชอบ


5. บันทึกการประชุม

6. ผังบริเวณสำนักงาน

7. การจัดการของเสีย

8. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

9. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

10. การปรับปรุงอยางต่อเนื่อง

11. รายการกฎหมาย


13. การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์/และKM


14. รวมภาพกิจกรรม
 สิ่งแวดล้อม
1. ประกาศกำหนดนโยบาย

2. คำสั่งคณะทำงาน/คณะกรรมการ

3. ประกาศมาตรการการใช้น้ำ

4. ประกาศมาตรการการใช้พลังงาน

5. บันทึกการประชุม

6. ประกาศมาตรการการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ

7. การจัดการของเสีย

8. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

9. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

10. การปรับปรุงอยางต่อเนื่อง

11. รายการกฎหมาย

12. การซ้อมแผนดับเพลิงและตรวจเช็คอุปกรณ์

13. การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์

14. รวมภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหนองเต็ง
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
โทรศัพท์ : 044-666-466

 
เว็บสำเร็จรูป
×