ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูล
 ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รวมกฏหมาย อปท.
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 100
เมื่อวาน 293
ทั้งหมด 66,005
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 121
เมื่อวาน 314
ทั้งหมด 77,647

  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

   เมื่อปี  พ.ศ. 2453  เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวบ้านคอโค  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ได้ข้ามลำน้ำชีมาทางทิศตะวันตกในเขตตำบลสองชั้น  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งมีหนองน้ำอุดมสมบูรณ์ชื่อหนองทำนบ  ริมหนองน้ำสองฝั่งมีต้นเต็งขนาดใหญ่ 2 ต้นขนาดห้าคนโอบเป็นที่สังเกตเด่นชัดของคนทั่วไป  ต่อมาเลยเรียกติดปากว่าหนองเต็งตามชื่อต้นไม้  เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านครั้งแรกมีจำนวนครัวเรือนยี่สิบกว่าครัวเรือน  เรียกว่าบ้านหนองเต็ง  ตำบลสองชั้น  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  และต่อมาปี  พ.ศ. 2506  มีการแบ่งเขตการปกครองใหม่แยกเป็นกิ่งอำเภอกระสังออกจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์  ต่อมาปี พ.ศ. 2508  บ้านหนองเต็ง  ตำบลสองชั้นได้ยกระดับเป็นตำบลหนองเต็ง  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่นั้นมา

ตำบลหนองเต็ง  ประกอบด้วย 3 ชนเผ่า  ได้แก่  เขมร  ส่วย  ลาว  ซึ่งมีความเอื้ออาทรต่อกัน ร่วมมือ  ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เช่น  สร้างศาลา  สร้างสะพาน  โดยไม่คิดค่าแรง  และมีประเพณีหลากหลายแตกต่างกัน เช่น

ลาว         มีประเพณีบุญบั้งไฟ  บุญข้าวจี่

เขมร       มีประเพณีโดนตา  สาดใหญ่  ตักบาตรเทโว  บวช  แต่งงาน  ขึ้นบ้านใหม่

ส่วย        มีประเพณีปันโจล  หรือแกลวมอ

แต่มีประเพณีทำบุญที่คล้ายกัน  ได้แก่ การขึ้นบ้านใหม่  การแต่งงาน  การบวช  การบายศรีสู่ขวัญ

1.  สภาพทั่วไป

     1.1 ที่ตั้ง

ตำบลหนองเต็ง  เป็นตำบลหนึ่งในสิบเอ็ดตำบลของอำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอมาทางทิศตะวันออก  ประมาณ  8  กิโลเมตร  อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ คือ

ทิศเหนือ               ติดต่อกับ                ตำบลชุมแสง  อำเภอกระสัง

ทิศใต้                     ติดต่อกับ                ตำบลบ้านปรือ  อำเภอกระสัง

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ                ลำน้ำชี  เขตอำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ                ตำบลกระสัง  อำเภอกระสัง

     1.2  เนื้อที่

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  71.17  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  43,856  ไร่

   

 

      1.3  ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีความลาดเทจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก  เมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะไหลท่วมไร่นาของราษฎรเนื่องจากติดเขตลำน้ำชี

1.4  คำขวัญประจำตำบลหนองเต็ง

บายศรีสวยงามเด่น                             ชุ่มฉ่ำเย็นลำน้ำชี

ปลามากมีบึงกุดใหญ่                          ผ้าใยไหมงามสง่า

ทรงคุณค่าวัฒนธรรม                          บารมีสูงล้ำหลวงพ่อเชย

1.5 จำนวนหมู่บ้าน  18  หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองเต็ง  มีจำนวน  18 หมู่บ้าน

     1.6  จำนวนประชากร

ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย  167  คน / ตารางกิโลเมตร   ตามตารางที่ 1

หมายเหตุ  :  ที่มา สำนักงานทะเบียนอำเภอกระสัง  ณ  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลหนองเต็ง
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
โทรศัพท์ : 044-666-466

 
เว็บสำเร็จรูป
×