ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูล
 ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รวมกฏหมาย อปท.
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 45
เมื่อวาน 44
ทั้งหมด 40,523
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 45
เมื่อวาน 47
ทั้งหมด 54,854
การจำหน่ายซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สถ.ศพด.3
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง
เรื่อง การจำหน่ายซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ตามที่ ได้มีประกาศมติคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยส่งดวงวิญญาณพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิดลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร นั้น

เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีประกาศกำหนดจำหน่ายซองเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมรัตนาราม (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม บ้านมะระ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ตามแบบมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน แบบที่ สถ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ซึ่งเทศบาลตำบลหนองเต็ง ขอเรียนให้ทราบว่า ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามประกาศมติคณะรัฐมนตรีฯ นั้น เทศบาลตำบลหนองเต็ง ยังดำเนินการจำหน่ายซองเอกสารประกวดราคาโครงการดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น ตามกำหนดการณ์เดิมทุกประการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

นายประสพ บวรรัตนกุล
(นายประสพ บวรรัตนกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง
 

เทศบาลตำบลหนองเต็ง
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
โทรศัพท์ : 044-666-466

 
เว็บสำเร็จรูป
×