ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูล
 ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รวมกฏหมาย อปท.
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 59
เมื่อวาน 44
ทั้งหมด 40,537
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 59
เมื่อวาน 47
ทั้งหมด 54,868
การจำหน่ายซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประปา
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง
เรื่อง การจำหน่ายซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ตามที่ ได้มีประกาศมติคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยส่งดวงวิญญาณพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิดลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร นั้น

เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีประกาศกำหนดจำหน่ายซองเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ คือ หมู่ที่ 5 บ้านหว้าเหนือ หมู่ที่ 14 บ้านหนองขาม ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง จำนวน 1 โครงการ คือ หมู่ที่ 18 บ้านตะโก ตามแบบเมตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ซึ่งเทศบาลตำบลหนองเต็ง ขอเรียนให้ทราบว่า ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามประกาศมติคณะรัฐมนตรีฯ นั้น เทศบาลตำบลหนองเต็ง ยังดำเนินการจำหน่ายซองเอกสารประกวดราคาโครงการดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น ตามกำหนดการณ์เดิมทุกประการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

นายประสพ บวรรัตนกุล
(นายประสพ บวรรัตนกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง
 

เทศบาลตำบลหนองเต็ง
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
โทรศัพท์ : 044-666-466

 
เว็บสำเร็จรูป
×