ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูล
 ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รวมกฏหมาย อปท.
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 90
เมื่อวาน 175
ทั้งหมด 24,780
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 103
เมื่อวาน 210
ทั้งหมด 29,572
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหนองเต็ง ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่าง สีบัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 #บัตรสีม่วง สำหรับเลือกนายกเทศมนตรี กา X ได้หนึ่งหมายเลข เท่านั้น หรือ กา X ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด . #บัตรสีชมพู สำหรับเลือกสมาชิกสภาเทศบาล กา X ได้ไม่เกิน 6 หมายเลข หรือ กา X ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด . ขอเชิญชวนชาวตำบลหนองเต็งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเต็งและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็งวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

เชิญชวนชาวตำบลหนองเต็ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 
 ภาพกิจกรรม
การเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 (ช่วงเช้า) นำโดยประธานสภาเทศบาล ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหารเทศบาล ฯ พนักงานเทศบาล ฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมการเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณเสาธงสนามหญ้าเทศบาลตำบลหนองเต็ง เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเ...
การปลูกต้นดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง
วันที่ 13 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลหนองเต็ง โดย นายประสพ  บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง และว่าที่ พ.ต.พูนศักดิ์  โชติกัมพลพงศ์ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองเต็ง  นักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินท...
ชาวหนองเต็ง แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     นายประสพ บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง พร้อมด้วยนายตรี นเรศรัมย์ชายที่ปรากฏภาพถอดเสื้อนั่งรับเสด็จริมหนองน้ำกุดใหญ่ พกนิกรชาวตำบลหนองเต็ง นักเรียนในพื้นที่ตำบลหนองเต็ง อำกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ และชาวบ้านส่วนหนึ่งตำบลสวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ รวมกว่า 500 คน ทำกิจกรรมรวมพลังแห่...
Page 1 |  2 | 
 ข่าวประกวดราคา
เรื่อง ประกาศการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายพลาดวูดติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์วินัยข้าราชการเทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4330 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8457 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า วัสดุอุปกรณ์ฯตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนเครื่องเก่าที่มีประสิทธิภาพต่ำ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2564 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการท้องถิ่นร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน เทิดไท้องค์ราชัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองเต็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 | 
 หนังสือราชการ สก.
โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2560

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2560)

ขอความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"

 ลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เทศบาลตำบลหนองเต็ง
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
โทรศัพท์ : 044-666-466

 
เว็บสำเร็จรูป
×