Slide
header01.jpg
previous arrow
next arrow
 

images/banners/nogift65.webp
https://live.staticflickr.com/65535/52135432049_3514bd574d_b.jpg
1630f1a7a3c718_IEOMGPNKFJQLH.png
1630f1a7a3c718_IEOMGPNKFJQLH.png
previous arrow
next arrow
Shadow
นายประสพ บวรรัตนกุล

นายประสพ บวรรัตนกุล

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง

กิจกรรมสภา

กิจกรรม/โครงการ/งาน

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ได้รับความเดือดร้อน หรือต้องการความช่วยเหลือจากเรา ร้องเรียนออนไลน์ได้ทันที
เราพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการสำหรับประชาชน
บริการข่าวสารภาครัฐเพื่อประชาชน 
พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ แจ้งเบาะแสได้ผ่านช่องทางนี้เลย
ไม่พบฟีด

เอกสารการดำเนินงาน

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วิดีทัศน์ มัลติมีเดีย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง