ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

info@nongteng.go.th

044-666-466

นายประสพ บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง เป็นประธานการประชุมบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองเต็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.
นายประสพ บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง เป็นประธานการประชุมบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองเต็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็นในเรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลหนองเต็ง
โดยว่าที่พันตรีพูนศักดิ์ โชติกัมพลพงศ์ ปลัดเทศบาล จ่าสิบตำรวจบรรชา ศรีสุวอ รองปลัดเทศบาล และนายปรีดี เจริญจิต นิติกร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้