ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

info@nongteng.go.th

044-666-466

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

   ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองเต็ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566   โดยว่าที่พันตรีพูนศักดิ์ โชติกัมพลพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองเต็ง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง เพื่อติดตามงาน ความคืบหน้าของแต่ละกอง