ร่วมกิจกรรม 5 ส บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเต็ง

เมื่อวันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม 5 ส บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเต็ง