ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

info@nongteng.go.th

044-666-466

งานพิธีฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท "พระครูวุฒิสาราภิรม" เจ้าอาวาสวัดหนองเต็งน้อย ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566
นายประสพ บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง 
ว่าที่่พันตรีพูนศักดิ์ โชติกัมพลพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองเต็ง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเต็ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลหนองเต็ง และประชาชนชาวตำบลหนองเต็ง   
โดย นายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอกระสัง และภริยา 
ร่วมงานพิธีฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท "พระครูวุฒิสาราภิรม" เจ้าอาวาสวัดหนองเต็งน้อย ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์