ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

info@nongteng.go.th

044-666-466

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ หอมนนวล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง ว่าที่พันตรีพูนศักดิ์ โชติกัมพลพงศ์ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเต็งออกพื้นที่

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.
🎯 เทศบาลตำบลหนองเต็ง ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง และพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง ลงพื้นที่ เยี่ยมให้ความช่วยเหลือกรณีครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ปี 2565 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเต็ง จำนวน 2 ครัวเรือน
🎯พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพแก่นายประกิจ ละอองดี ผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566