ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สมโภชน์กระทงและสถานที่ลอยกระทง ตามโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง