ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการท้องถิ่นร่วมใจ ลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง