ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

info@nongteng.go.th

044-666-466

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างทักษะอาชีพครอบครัวต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566