ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

info@nongteng.go.th

044-666-466

ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

📣📣ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน📣📣
               🎊 กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยการเก็บรวบรวมนำมาบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำหรับใช้เป็นต้นทุการจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ
🎉ส่งมอบโดยตรง ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่

🎉ส่งมอบที่อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร

🎉ส่งไปรษณีย์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยบรรจุใส่กล่องหรือซอง และมีน้ำหนักต่อบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 5 กิโลกรัม

     📬 ส่งมาที่ “โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษเลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400” 📍

หรือร่วมบริจาค

🍇ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขที่บัญชี 001-4-76000-8

🍇ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 566-2-50375-3

🍇ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนโซตนา (เชียงใหม่) เลขที่บัญชี 714-208368-1

🥦ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 471-2-02394-0

🫐ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 504-0-15260-4