ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

info@nongteng.go.th

044-666-466

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเต็ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566