ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

info@nongteng.go.th

044-666-466
header01.jpg

ข้อมูลผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

นายประสพ บวรรัตนกุล

นายประสพ บวรรัตนกุล

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง
โทร.08-1876-9902
นายเยือ บุญโก่ง

นายเยือ บุญโก่ง

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง
โทร.09-0285-6247
นายเล็น เพ็ชรพราว

นายเล็น เพ็ชรพราว

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง
โทร.08-9052-5862
ว่าที่พันตรีพูนศักดิ์ โชติกัมพลพงศ์

ว่าที่พันตรีพูนศักดิ์ โชติกัมพลพงศ์

ปลัดเทศบาล
โทร.08-1877-3058
จ่าสิบตำรวจบรรชา ศรีสุวอ

จ่าสิบตำรวจบรรชา ศรีสุวอ

รองปลัดเทศบาล
โทร.08-7239-7738
นางชุลีพร พรหมสวัสดิ์

นางชุลีพร พรหมสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
จ่าสิบตำรวจบรรชา ศรีสุวอ

จ่าสิบตำรวจบรรชา ศรีสุวอ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายอภิรัฐ พรหมโสฬส

นายอภิรัฐ พรหมโสฬส

ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาววิภารัตน์ คิดกล้า

นางสาววิภารัตน์ คิดกล้า

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าที่พันตรีพูนศักดิ์ โชติกัมพลพงศ์

ว่าที่พันตรีพูนศักดิ์ โชติกัมพลพงศ์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวปราณีย์ ชัยชุมพล

นางสาวปราณีย์ ชัยชุมพล

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม