ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

info@nongteng.go.th

044-666-466
header01.jpg

คณะผู้บริหาร

นายประสพ บวรรัตนกุล

นายประสพ บวรรัตนกุล

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง
โทร.08-1876-9902
นายเยือ บุญโก่ง

นายเยือ บุญโก่ง

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง
โทร.09-0285-6247
นายเล็น เพ็ชรพราว

นายเล็น เพ็ชรพราว

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง
โทร.08-9052-5862
นายศักดิ์ หอมนวล

นายศักดิ์ หอมนวล

เลขานุการฯ
โทร.09-8873-2023
นายพนม หวังอยู่

นายพนม หวังอยู่

ที่ปรึกษาฯ