ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

info@nongteng.go.th

044-666-466
header01.jpg

ประวัติความเป็นมา

ภาพประวัติศาสตร์เมือครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเยี่ยมทุกข์สุขราษฎร ในพื้นที่ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2522
ภาพประวัติศาสตร์เมือครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเยี่ยมทุกข์สุขราษฎร ในพื้นที่ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2522

ความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2453 เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวบ้านคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้ข้ามลำน้ำชีมาทางทิศตะวันตกในเขตตำบลสองชั้น อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีหนองน้ำอุดมสมบูรณ์ชื่อหนองทำนบ ริมหนองน้ำสองฝั่งมีต้นเต็งขนาดใหญ่ 2 ต้นขนาดห้าคนโอบเป็นที่สังเกตเด่นชัดของคนทั่วไป ต่อมาเลยเรียกติดปากว่าหนองเต็งตามชื่อต้นไม้ เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านครั้งแรกมีจำนวนครัวเรือนยี่สิบกว่าครัวเรือน เรียกว่าบ้านหนองเต็ง ตำบลสองชั้น อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
และต่อมาปี พ.ศ. 2506 มีการแบ่งเขตการปกครองใหม่แยกเป็นกิ่งอำเภอกระสังออกจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์
ต่อมาปี พ.ศ. 2508 บ้านหนองเต็ง ตำบลสองชั้นได้ยกระดับเป็นตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่นั้นมา

คำขวัญประจำตำบลหนองเต็ง

บายศรีสวยงามเด่น ชุ่มฉ่ำเย็นลำน้ำชี ปลามากมีบึงกุดใหญ่ ผ้าใยไหมงามสง่า ทรงคุณค่าวัฒนธรรม บารมีสูงล้ำหลวงพ่อเชย