ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

info@nongteng.go.th

044-666-466
header01.jpg

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

ทำเลที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศ

ทำเลที่ตั้ง ตำบลหนองเต็ง เป็นตำบลหนึ่งในสิบเอ็ดตำบลของอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอมาทางทิศตะวันออก ประมาณ 8 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีความลาดเทจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก เมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะไหลท่วมไร่นาของราษฎรเนื่องจากติดเขตลำน้ำชี มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ คือ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ลำน้ำชี เขตอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง

ขนาดพื้นที่และจำนวนประชากร

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 71.17 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,856 ไร่ ครอบคุลมชุมชน 18 หมู่บ้าน ได้แก่