ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง