ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของเทศบาลตำบลหนองเต็ง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอกระสัง พร้อมด้วย
นายพนม เทียนทอง ปลัดอาวุโส
นายวีรศักดิ์ บุราไกร ปลัดอำเภอ
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของเทศบาลตำบลหนองเต็ง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเต็ง จิตอาสา อปพร. สารวัตรกำนัน ในปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ทั้งนี้นายอำเภอยังได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติคัดกรอง Covid-19 สำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดด้วย